De wereld staat in brand met duizenden doden en miljoenen vluchtelingen tot gevolg. Syrië, Irak, Madrid, Parijs en Brussel. Volgt Amsterdam? Staat de 3e wereldoorlog voor de deur? Het gebeurt niet alleen ver weg en buiten ons, maar ook steeds dichterbij, zelfs in ons eigen denken. We zien de ellende op de televisie, zijn er nog nooit geweest, maar hebben er een duidelijke mening over en keuren de ellende ten zeerste af. En iedereen wijst daarbij naar iedereen. Waarom? Wie is er dan wel verantwoordelijk?
We voelen ons niet persoonlijk aangesproken. We zeggen immers: ‘Wat kan ik er aan doen?’ Geen echte vraag, maar de verpakte mening: ‘Ik kan er niets aan doen.’ Is dat echt zo? Kunnen we er (n)iets aan doen?

De Wereld Draait Door van 1 september 2014 behandelde de vraag: ‘Wie heeft in deze Zo Zwarte Zomer (MH17), door anders te denken voor een lichtpunt gezorgd?’ Ik zat op de tribune.
De onderzoekers kwamen met de speech van Frans Timmermans in de Verenigde Naties. Frans heeft (van hebben) nu nog meer macht en wij hebben nog steeds DWDD-vermaak.
Ondertussen (2014-2015-2016) verandert er niets. De wereld staat in brand, maar de wereld draait door. Draaien we er niet omheen? Zijn we zelf niet doorgedraaid? Let wel, het gaat hier niet om kritiek maar om bewustwording, de verbetering die ligt te wachten. Gaan we ervaringen van moed aan, door onze grote verantwoordelijkheid te beseffen en te onderzoeken hoe we zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de ellende in de wereld? Hebben we die innerlijke bereidheid, door zelf wakker te worden?

‘Bewustwording & Verandering’ biedt een fundamenteel en duurzaam perspectief op de grote problemen in de wereld. Het enige waar we echt invloed op kunnen hebben is de staat van onze eigen waarneming. Is het dus niet veel effectiever de oplossing van de problemen in de wereld niet langer buiten onszelf, maar in onszelf te zoeken? Immers: zo hier, zo daar!
Een radijsje noemen we rood, maar is voor 99% wit. We kijken zeer oppervlakkig, kennen onze geconditioneerde bril van waarneming niet. Ook beginnen we veel van onze zinnen met ‘Ik denk dat’, maar we weten niet eens wat dat denken is. Het denken, dat mogelijkheden beperkt.
Jiddu Krishnamuri (1895-1986), een uit India afkomstig spiritueel leraar zei: ‘Er zijn heel wat mensen die denken, dat met de wijze waarop wij denken de problemen in de wereld opgelost kunnen worden, terwijl de wijze waarop wij denken nu juist de oorzaak is van al die problemen in de wereld.’

Alles draait (denken we) om het hebben van geld, macht, bezit, aandacht, meningen, gelijk, vermaak, hoge kijkcijfers e.d., omdat we denken meer te zijn, door meer te hebben. En dat grenzeloze hebben gaat steeds vaker ten koste van de ander, de minder bedeelden, die daardoor lijden.
Het hebben van bijvoorbeeld macht in Syrië en Irak (zo daar), leidt tot de dood en extreem lijden van miljoenen vluchtelingen, waarbij nauwelijks voldaan kan worden aan de zo noodzakelijke primaire levensbehoeften als veiligheid, voeding, kleding en een dak boven het hoofd. En zelf (zo hier) verdwalen we eveneens in de illusie van het hebben van steeds meer geld, macht, bezit, e.d.. We raken er zelfs aan gehecht en afhankelijk van en zijn tenslotte bang het te verliezen met eveneens lijden tot gevolg.
De ellende gebeurt dus niet alleen op TV en ver van ons vandaan, maar evenzeer in ons denken. Het draait allemaal om het eigen belang, om ons ego een goed gevoel te bezorgen. Zo hier, zo daar. Zijn we dus niet medeverantwoordelijk voor de ellende in de wereld?

De waarde van ‘Bewustwording & Verandering’ is daarin gelegen, dat het laat inzien dat niet de wereld om ons heen, maar hoe we zelf via onze weinig bewuste staat (het denken en zijn ego-hebben) naar die wereld en onszelf kijken, de antwoorden biedt op fundamentele vraagstukken. We doen dit door onszelf, door onze conditionering te observeren en het stellen van fundamentele vragen: ‘Wie ben ik echt? Is het waar, wat ik waarneem? Waarvoor ben ik geboren? Wat is het doel van het leven? Wat is mijn diepste wens?’
Sta er eens bij stil. Wat willen we nu echt? Oorlogen van het ego of een Nieuwe Lente door ‘Bewustwording en Verandering’? We zijn in ons leven niet geslaagd als we veel hebben, maar als we wakker worden. Aylan, het Syrische vluchtelingetje, en de doden van Parijs en Brussel hebben een boodschap achtergelaten: ‘De wereld staat in brand. We kunnen er iets aan doen!’ Uitzicht door inzicht.